Product Description

พลาสติกกันกระแทก  พลาสติกกันกระแทก สำหรับห่อหุ่มสินค้าที่เสียหายง่าย ช่วยป้องกันการกระแทก การเสียดสีไม่ให้เกิดริ้วรอยจากการเก็บรักษา หรือขนส่งเคลื่อนย้าย