3M 3700 ตลับใส่แผ่นกรอง

3M 3700 ตลับใส่แผ่นกรอง

ตลับไส้กรอง 3M 3700

ใช้ร่วมกับหน้ากาก 3M 3200

และแผ่นกรอง 3744K

ปุ่มล็อกเปิด-ปืด 3 จุด ยึดแผ่นกรองกับฐานอย่างแน่นหนาไม่ลื่นหลุด ตลับฝาครอบแนบกับใบหน้าไม่บดบังสายตาขณะทำงานช่องหายใจขนาดใหญ่ เหมาะสำหรับงาน งานเชื่อมโลหะ งานหลอมโลหะ งานบัดกรีโลหะ งานพ่นสี งานพ่นยาฆ่าแมลง (กลิ่นเจือจาง)

Product Description

ตลับฝาครอบ 3700 ใช้คู่กับแผ่นกรองเบอร์ 3744 K

ปุ่มล็อกเปิด-ปืด 3 จุด ยึดแผ่นกรองกับฐานอย่างแน่นหนาไม่ลื่นหลุด ตลับฝาครอบแนบกับใบหน้าไม่บดบังสายตาขณะทำงานช่องหายใจขนาดใหญ่ เหมาะสำหรับงาน งานเชื่อมโลหะ งานหลอมโลหะ งานบัดกรีโลหะ งานพ่นสี งานพ่นยาฆ่าแมลง (กลิ่นเจือจาง)