อุปกรณ์ลดแรงกระชาก

อุปกรณ์ลดแรงกระชาก

420 ฿

อุปกรณ์ลดแรงกระชาก

Product Description

-อุปกรณ์ดูดซับแรงกระชากจะช่วยลดการบาดเจ็บที่รุนแรงจากการตกจากที่สูง
-เพิ่มการรองรับแรงกระชากมากขึ้นด้วยการพับแบบพิเศษ