ฟีลม์ยืดพันพาเลท 50 ซม.x 500 เมตร

ฟีลม์ยืดพันพาเลท 50 ซม.x 500 เมตร

ฟีลม์ยืดพันพาเลท 50 ซม.x 500 เมตร

Product Description

ใช้พันพาเลทเพื่อป้องกันสินค้าเลื่อนหลุดจากพาเลท และยังสามารถป้องกันฝุ่นและน้ำได้ดี