ถังดับเพลิง ชนิดเคมีแห้ง (สีแดง/15 LBS/ 6A40B)

ถังดับเพลิง ชนิดเคมีแห้ง (สีแดง/15 LBS/ 6A40B)

ถังดับเพลิง ชนิดเคมีแห้ง (สีแดง/15 LBS/ 6A40B)

Product Description

-ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 332-2537
-ได้รับการตรวจเช็คคุณภาพถังดับเพลิงทุกครั้ง