ตลับกรองสารเคมีและแก็ส CA-710-AG สำหรับหน้ากาก GM77