ตลับกรองคู่ 3M-6006

ตลับกรองคู่ 3M-6006

680 ฿

ตลับกรองคู่ 3M-6006
BRAND : 3M

Product Description

-ตลับกรองแก๊ส และไอระเหยสำหรับหน้ากากไส้กรองคู่
-ป้องกันไอระเหยสารตัวทำละลาย กรดแก๊ส ไอฟอร์มัลดีไฮด์ และไอแอมโมเนีย / ไอเม็ททิลลามีน ใช้สำหรับบริเวณที่มีแก๊สและไอระเหยหลายประเภทปะปนกัน
-ประสิทธิภาพตรงตามข้อกำหนดของ National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) และ Mine Safety and Health Administration (MSHA) ประเทศสหรัฐอเมริกา