ขวดล้างตาฉุกเฉิน

ขวดล้างตาฉุกเฉิน

ขวดล้างตาฉุกเฉิน

Product Description

-ขวดล้างตาฉุกเฉิน อุปกรณ์ล้างตา ใช้สำาหรับใส่น้ำสะอาดเพื่อล้างตา
-ใช้งานง่ายเพียงเปิดฝา และประกบปากกระบอกขวดเข้ากับดวงตา
-บีบน้ำเพื่อให้น้ำชำระล้างสิ่งสกปรกออกจากดวงตา