ร้านเซฟตี้เซนเตอร์ อยู่ใต้ตึกหอพักแสงทอง ในตลาดหนองแค
ใกล้นิคมอุตสาหกรรมเหมราชSIL และนิคมอุตสาหกรรมหนองแค
มีบริการจัดส่งฟรีให้กับโรงงานอุตสาหกรรม

ที่อยู่
บริษัท เซฟตี้ เซนเตอร์ จำกัด
เลขที่103/6 ถ.เศรษฐสัมพันธ์
ต.หนองแค อ.หนองแค
จ.สระบุรี 18140

โทรศัพท์: 089-901 9862
โทรศัพท์: 036-370-160
โทรสาร : 036-370 163

E-Mail: safety_center(at)hotmail.co.th